Vårt uppdrag din frihet

Vi på Proper Syd/Mitt har verkat inom affärsvärlden under många år på olika ledande positioner. Vi vågar påstå att vi besitter dom bästa affärskontakterna för att just du ska få jobb och utvecklas i din framtida karriär. Vi har ett mycket stort antal affärskontakter varje vecka och har dedikerade medarbetare som enbart jobbar för att få fram bra jobb till våra deltagare ute i näringslivet.

Vi på Proper Syd tycker om att arbeta med människor och det är därför vi har gjort det under så lång tid med mycket goda resultat.

Du genomgår en individuell kartläggning där man genom personliga samtal, föreläsningar och övningar tar reda på kompetens, erfarenheter och drivkrafter. Här har du mentorskap & verklighetsförankrade utmaningar.

När du har din inriktning och presentation klar kan vi även matcha dig med Proper Group AB som är vårt systerbolag inom rekrytering och bemanning så har vi möjligheten att hjälpa dig ytterligare.

Inom Proper Syd/Mitt finns allt du behöver och vi anpassar insatserna helt individuellt utifrån där du befinner dig idag och vilken målbild du har för framtiden. 

Med kompetent yrkesvägledning kan vi även leda dig fram emot olika typer av studier som kan resulterar i det jobbet du vill ha i framtiden.